Search for a player!
Możesz wyszukać dowolnego gracza według jego steamID. Aby uzyskać SteamID, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. (Zwróć uwagę, że steamID zwykle zaczynają się od STEAM_)
  • Najłatwiejszym sposobem uzyskania steamID jest wpisanie `status` w konsoli i pobranie identyfikatora STEAM_.
  • Odwiedź Steam Finder i wpisz link do profilu Steam, żeby zdobyć steamID.